Privacyverklaring Maxx aanhuurmakelaars

Deze Privacyverklaring wordt gebruikt door Maxx Aanhuurmakelaars B.V., Maxx Aanhuurmakelaars Groningen B.V., Maxx Aanhuurmakelaars Utrecht B.V. en Maxx Aanhuurmakelaars Leeuwarden B.V. hierna genoemd Maxx.

Via de website www.maxxhuren.nl van Maxx worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;

 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. Zo kun je bijvoorbeeld via onze website reageren op een woning die te huur staat, waarbij wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken zodat we contact met je kunnen opnemen.

Daarnaast kun je een zoekopdracht starten op onze website, om inzicht in jouw zoekwensen te verkrijgen.

Verder is het mogelijk dat je ons benadert met vragen en/of klachten via het reparatieformulier op onze website, per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met jou opnemen om de vraag of klacht te behandelen.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook, Twitter), bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen jouw accountnaam zodat wij op jouw bericht kunnen reageren.

Wanneer je gebruik maakt van onze website, kunnen wij onderstaande gegevens van jou verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die je zelf invult door bijvoorbeeld een reactie achter te laten, een zoekopdracht te starten, het reparatieformulier in te vullen):

 • Voornaam;

 • Achternaam;

 • Geslacht;

 • Adres;

 • Woonplaats;

 • Geboortedatum;

 • Telefoonnummer;

 • Email adres;

 • Gewenste woonplaats;

 • Gewenste woonsituatie;

 • Maximale gewenste huurprijs;

 • Aantal personen waarmee je een woning zoekt;

 • Wel of geen huisdieren;

 • Wel of geen gemeubileerde woning;

 • Je huidige situatie; student, werkend of anders;

 • Je werkgever of school;

 • Je beroep of studie;

 • Je netto inkomen (loon of studiefinanciering bv);

 • Je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van jouw bezoek op onze website;

 • Inloggegevens van jouw account.

 

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om contact met jou op te kunnen nemen naar aanleiding van een reactie, je zoekopdracht en het verhelpen van een klacht;

 • de gegevens die we vragen als je een zoekopdracht invult, zijn nodig om geschikte woonruimte te vinden, je kredietwaardigheid te kunnen checken en je voor te kunnen stellen aan de eigenaar van een gevonden woning;

 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van digitale matchmail;

 • om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt;

 • om inzicht te krijgen in de doelgroep van Maxx per vestiging;

 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;

 

Wanneer een huurovereenkomst opgemaakt gaat worden, zullen wij onderstaande gegevens van jou verwerken:

 • Voornaam (volgens paspoort);

 • Achternaam;

 • Geslacht;

 • Adres;

 • Postcode en Woonplaats;

 • Geboortedatum;

 • Geboorteplaats;

 • Telefoonnummer;

 • Email adres;

 • Iban;

 • Beroep;

 • Kopie polis aansprakelijkheidsverzekering;

 • Kopie loonstrook met doorhaling BSN;

 • Eventueel naam borgstellende;

 • Eventueel relatie borgstellende t.o.v. huurder;

 • Eventueel adres borgstellende;

 • Eventueel postcode en plaats borgstellende;

 • Eventueel telefoonnummer borgstellende.

 

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om een huurovereenkomst op te kunnen (laten) maken;

 • gegevens van een borgstellende zijn nodig indien de kredietwaardigheid van alleen de huurder niet toereikend is. Maxx zal deze gegevens toevoegen zodat de eigenaar garantie heeft dat huurder de huursom kan voldoen;

 • om huurbetalingen geautomatiseerd te kunnen verwerken.

 

Maxx verzamelt en verwerkt deze Persoonsgegevens, die verstrekt worden door de bezoeker/klant bij het aangaan van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.

Het verstrekken van deze Persoonsgegevens ten behoeve van een zoekopdracht en huurovereenkomst is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met Maxx een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal Maxx mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van jouw overeenkomst of kunnen wij jou niet goed in staat stellen om aan jouw eigen verplichtingen te voldoen.

Bewaartermijnen

Jouw gegevens worden bewaard tot zeven jaar na het doen van een zoekopdracht ten behoeve van analyse doeleinden en wettelijke verplichtingen t.o.v. de belastingdienst.

Verstrekking aan derden

Maxx zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacy Verklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

Reactie en/of invullen reparatieformulier:

 • Hostingpartij van de website inclusief de developer.

Zoekopdracht:

 • Hostingpartij van de website inclusief de developer;

 • Betaalprovider, voor het verzorgen van betalingen en terugbetalingen.

Huurovereenkomst:

 • Hostingpartij van de website inclusief de developer in verband met het opslaan van de overeenkomst;

 • De eigenaar van de woning, voor het opmaken en/of ontvangen van de huurovereenkomst met de huurder;

 • De afdeling beheer van Maxx Vastgoed BV voor het verwerken van huurovereenkomsten en het innen van huren in opdracht van een eigenaar.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een overheidsdienst (denk aan politie, belastingdienst, inlichtingendienst) in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Matchmail

Na het starten van een zoekopdracht sturen wij je per email geschikte woningen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je de zoekopdracht willen beëindigen. Ook kun je je afmelding doorgeven aan de betreffende vestiging.

Cookies

Maxx maakt op de website www.maxxhuren.nl gebruik van functionele en analytische cookies. Een functionele cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Maxx gebruikt cookies om het inloggen op de website te vergemakkelijken. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Deze cookies worden verwijderd bij het sluiten van de internetbrowser.

Via de website www.maxxhuren.nl wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Hiertoe heeft Maxx een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Maxx gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of het Google Display Network.

Beveiliging persoonsgegevens

Maxx hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van jouw Persoonsgegevens. Om die reden hebben wij – onder meer en waar passend – de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van jouw Persoonsgegevens:

 • Wachtwoorden worden te allen tijde versleuteld en niet decodeerbaar opgeslagen;

 • Hantering van een goed wachtwoordenbeleid;

 • Het inrichten van autorisaties;

 • Persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Maxx of onder adequate beveiliging gehost bij leveranciers waarmee Maxx een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten;

 • Verwerking van Persoonsgegevens wordt geregistreerd in een register;

 • Het is mogelijk om te allen tijde de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;

 • Op gezette tijden wordt een back-up gemaakt van de systemen. Deze back-up bevat Persoonsgegevens en wordt versleuteld en beveiligd opgeslagen.

SSL

Maxx maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer - Protocol) voor de website bij de zoekopdracht en alle contactformulieren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan je deze te allen tijde wijzigen in jouw account. Je kunt op www.maxxhuren.nl inloggen in jouw account. Ook kun je bij jouw Maxx vestiging terecht indien je inzage wenst in de gegevens die Maxx van jou heeft geregistreerd en voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

 

Heb je nog vragen over het privacybeleid van Maxx dan kun je contact opnemen met Maxx via:

Maxx Aanhuurmakelaars BV
Assendorperstraat 141
8012 DK Zwolle
Telefoon: 088-6299000

Wanneer u contact opneemt krijgt u binnen één maand reactie.